Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Príprava žiadosti o poskytnutie aNFP z fondov EU zahŕňa:

1. Príprava štúdie uskutočniteľnosti:
Posúdenie existujúcej projektovej dokumentácie.
Analýza kvalitatívnych parametrov.
Posúdenie demografických trendov.
Ekonomické ohodnotenie technického riešenia projektu.
Vypracovanie najvhodnejšieho ekonomického riešenia a posúdenie variant.
Vypracovanie ekonomicko-finančnej analýzy (štúdia udržateľnosti, analýza citlivosti, štúdia dostupnosti).
2. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej Únie.
3. Vypracovanie záväznej osnovy, sumarizácia dokumentov, príloh a vyjadrení dotknutých orgánov.
4. Vypracovanie časového harmonogramu a finančného plánu.
5. Vypracovanie tendrovej dokumentácie:
Komplexné poradenstvo a konzultácie v oblasti štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.
Vypracovanie zámeru projektu pre posudzovanie vplyvov na životne prostredie (EIA).
Vypracovanie zámeru pre vydanie stanoviska ŠOP SR o vplyve projektu na navrhované územia súvislej európskej siete chráne

Spoločnosť EUSK a.s. zabezpečuje preklad žiadosti a materiálov do anglického jazyka v kvalite požadovanej orgánmi Európskej komisie.