Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Realizované projekty - referencie

2003

Názov projektu:
Odkanalizovanie prihraničných obcí Lastovce, Luhyňa, Kazimír, Brezina, rozšírenie a modernizácia ČOV Michaľany

Predkladateľ:
Združenie prihraničných obcí pre VKČOV

Rozpočet v EUR:
-

Aktivity projektu:
vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby

Participovanie v projekte:
vypracovanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) a rozpočtu projektu

2003
2004

Názov projektu:
Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy

Predkladateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Rozpočet v EUR:
50 708 260 EUR

Aktivity projektu:
intenzifikácia 5-tich ČOV, vybudovanie 161 493 metrov vodovodov a 154 660 metrov kanalizácie v povodí rieky Torysa

Participovanie v projekte:
vypracovanie žiadosti projektu o NFP (nenávratný finančný príspevok), štúdie uskutočniteľnosti, zámeru posudzovania vplyvov činností na ŽP a prezentácia projektu pred kontrolnými a schvaľovacími orgánmi

2004

Názov projektu:
Dostavba a rekonštrukcia rómskej ZŠ na ulici I. Kraska v meste Trebišov

Predkladateľ:
Mesto Trebišov

Rozpočet v SKK:
25 mil. SKK

Aktivity projektu:
dostavba a rekonštrukcia rómskej ZŠ

Participovanie v projekte:
vypracovanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) a osnovy projektu, vypracovanie rozpočtu projektu

2004

Názov projektu:
Rekonštrukcia ZŠ na ulici M.R. Štefánika

Predkladateľ:
Mesto Trebišov

Rozpočet v EUR:
10 mil. SKK

Aktivity projektu:
rekonštrukcia ZŠ v meste Trebišov

Participovanie v projekte:
vypracovanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) a osnovy projektu, vypracovanie rozpočtu projektu