Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

Manažment projektového cyklu

Skúsenosti s Project Cycle Management a s prácou na projektoch regionálneho rozvoja financovaných z fondov Európskej únie
Každý investičný projekt regionálneho rozvoja musí byť vypracovaný a realizovaný v súlade s Project Cycle Management. Manažment projektového cyklu zahŕňa nasledovné kroky:


PROGRAMOVANIE
IDENTIFIKÁCIA
POSÚDENIE
FINANCOVANIE
IMPLEMENTÁCIA
VYHODNOTENIEProgramovanie, identifikácia, posúdenie
V prvej fáze projektoví manažéri spoločnosti EUSK a.s vypracujú predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti v ktorej identifikujú problém a hlavnú myšlienku projektu. Určia, či je projekt regionálneho rozvoja v súlade s dokumentmi podporujúcimi regionálny rozvoj v Slovenskej Republike (Národný plán regionálneho rozvoja, Regionálne a sektorové operačné plány, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja a obce, Národný plán pre prijatie Acquis Communautaire, Partnerstvo pre vstup).

Po vypracovaní predbežnej štúdie uskutočniteľnosti a finančno-ekonomickom posúdení myšlienky predbežného projektu sú pracovníci schopní vypracovať konečný projekt, žiadosť v súlade s pravidlami Európskej únie aj so zapracovaním pripomienok príslušných ministerstiev a administratívy DG Regio v Brusseli.

Financovanie, implementácia, vyhodnotenie
Pracovníci spoločnosti EUSK a.s. majú skúsenosti s

  • Poradenstvom pri implementácii projektu,
  • Vypracovávaním mesačných správ,
  • Postupom potrebným pri prefinancovaní prostriedkov z Implementačnej agentúry,
  • Poradenstvom pri konečnom vyhodnocovaní a vypracovaní záverečnej správy k projektu.
  • Externí aj interní odborníci spoločnosti EUSK a.s. majú praktické skúsenosti s vyjednávaním, rokovaniami a lobbingom na DG Regio, DG Enviro, DG Enterprice v prospech slovenských projektov regionálneho rozvoja.

Pracovníci spoločnosti EUSK a.s. pravidelne absolvujú rôzne semináre a školenia, zúčastňujú sa konferencií organizovanými kompetentnými orgánmi ako sú Ministerstvo životného prostredia, Regionálne rozvojové agentúry, RBIC a BIC, na ktorých sú oboznamovaní s celým procesom programovania a implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.